blank

Es coneix com bruxisme l’acte de “estrènyer” o “grinyolar” les dents. El bruxisme es fa de manera inconscient i involuntari i pot produir tant de dia com de nit.

És una patologia que pateix gran part de la població i sovint passa desapercebuda, ja que habitualment la simptomatologia apareix quan ja s’ha produït alguna lesió dental, muscular o articular.Molta gent es pregunta:

Fer petar les dents és una cosa normal?

Quines són les causes del Bruxisme?

Los factores desencadenantes del bruxismo más importantes son el estrés y la maloclusión dental (alineación inadecuada entre los dientes superiores e inferiores.

Existen otros factores relevantes como la postura, la alimentación, los hábitos de sueño que pueden contribuir a que aparezca el bruxismo.

Lesiones dentales asociadas al bruxismo

Els factors desencadenants del bruxisme més importants són l’estrès i la maloclusió dental (alineació inadequada entre les dents superiors i inferiors.

Hi ha altres factors rellevants com la postura, l’alimentació, els hàbits de son que poden contribuir a que aparegui el bruxisme.

Facetes de desgast

Il·lustració de dents erosionades per bruxisme

Es produeix una pèrdua de l’anatomia original de la dent, és a dir, la dent perd la seva forma muntanyenca i passa a ser totalment pla.
A mesura que es va produint aquest desgast el nervi que resideix a l’interior de la dent va quedant més desprotegit, més superficial, i per tant apareix sensibilitat i fins i tot dolor intens.

Erosions cervicals

Il·lustració d'erosió de dents per bruxisme

Són pèrdues d’estructura dental al coll de la dent (on s’uneix les arrels amb la corona). Igual que en el cas anterior apareixerà sensibilitat i fins i tot dolor. És important restaurar aquestes lesions (“empastar la cavitat”) no només perquè reduirà la sensibilitat sinó perquè evitarà que la lesió progressi i augmenti de mida.

Cefalees i dolor muscular

Imatge representació de cefalees per bruxisme

La tensió que es produeix en la musculatura masticatòria a causa del bruxisme s’estén a la musculatura paravertebral produint el típic dolor cervical. És molt habitual en pacients “apretadors” o bruxistes patir dolor muscular matutí tant a la zona cervical com a la zona parietal (laterals del crani) així com cefalea tensional.

Trastorns en l’articulació temporomandibular

La mandíbula es mou gràcies a una articulació situada per davant de l’oïda anomenada articulació temporomandibular. El bruxisme o “apretament” produeix una tensió sobre els elements d’aquesta articulació que pot arribar a danyar-los i a produir dolor i sorolls articulars, i fins i tot limitació en l’obertura bucal.

Té tractament el Bruxisme?

El tractament en aquests casos és bàsicament preventiu, és a dir, que té com a objectiu iniciar de manera primerenca i evitar que es produeixi totes aquestes lesions que hem comentat anteriorment.

Imatge d'exemple de fèrules de descàrrega
Les fèrules de descàrrega són uns dispositius de resina acrílica que ajudaran a prevenir totes aquestes lesions de les següents maneres:

  • interposant-se entre les dents superiors i inferiors, de tal manera que en “estrènyer” o bruxar, no desgastaran les pròpies dents sinó la fèrula de descàrrega.
  • donant uns contactes òptims amb les dents antagonistes, evitant les interferències que fan augmentar el “apretament”
  • relaxant la musculatura. Les fèrules han de ser gruixudes i rígides perquè provoquin una lleugera obertura bucal que mantindrà la musculatura distesa i no en contracció constant. Aquesta lleugera obertura bucal produirà una disminució de la pressió en l’articulació

Per obtenir una resposta més àmplia a aquesta i moltes altres preguntes relacionades amb la salut de les teves dents, realitzar un examen dental i rebre el tractament que realment et mereixes, no dubtis a posar el teu somriure en les mans dels nostres especialistes de Clínica Dental Drs. Felipe. Ens trobaràs al C / Girona nº 72 local (Barcelona), on t’esperem per fer-te somriure!